http://www.gissky.net- GIS空间站

我要投稿 投稿指南 RSS订阅 网站资讯通告:
搜索: 您现在的位置: GIS空间站 >> 技术专栏 >> 地理国情监测 >> 正文

地理国情普查数字正射影像生产技术规定

作者:国家测绘…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2013-5-1
摘要:数字正射影像数据是地理国情普查中主要的调查数据源,同时也是该工程项目成果数据的重要组成部分。 本规定根据地理国情普查的需要,参考现有的国家技术标准和行业技术规范,经过充分调研,并在生产技术实验的基础上,对数字正射影像数据的数据内容、数据模式、适用范围、相关技术指标、影像数据源、生产作业方法和流程、质量要求、元数据和数据组织等方面做出了具体规定
 • 数字正射影像数据是地理国情普查中主要的调查数据源,同时也是该工程项目成果数据的重要组成部分。
  本规定根据地理国情普查的需要,参考现有的国家技术标准和行业技术规范,经过充分调研,并在生产技术实验的基础上,对数字正射影像数据的数据内容、数据模式、适用范围、相关技术指标、影像数据源、生产作业方法和流程、质量要求、元数据和数据组织等方面做出了具体规定。
  考虑到本规定主要的适用范围,在确定数据精度时主要参照的是1:10000比例尺和1:25000比例尺的成图精度指标及要求。
  本规定由国家基础地理信息中心、陕西测绘地理信息局、黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局制定,报国家测绘地理信息局国土测绘司批准后实施。对生产作业中发现未及之处,将通过必要的程序对本规定进行修改、补充和完善。

  1 适用范围 ............................................................................................................. 1
  2 引用及参考标准 ................................................................................................. 1
  3 产品规格 ............................................................................................................. 2
  3.1 数学基础 ...................................................................................................... 2
  3.2 数据内容 ...................................................................................................... 2
  3.3 数据格式 ...................................................................................................... 2
  3.4 数据有效覆盖范围 ...................................................................................... 3
  3.5 影像分辨率 .................................................................................................. 3
  3.6 色彩模式及像素位 ...................................................................................... 3
  3.7 存储单元与命名 .......................................................................................... 4
  3.8 精度指标 ...................................................................................................... 6
  3.9 影像质量 ...................................................................................................... 7
  3.10 元数据....................................................................................................... 7
  4 基础资料 ............................................................................................................. 8
  4.1 影像资料 ...................................................................................................... 8
  4.2 DEM ............................................................................................................. 9
  4.3 控制资料 ...................................................................................................... 9
  5 航空影像作业流程及其技术指标 ................................................................... 11
  5.1 作业流程 .................................................................................................... 11
  5.2 技术指标 .................................................................................................... 12
  6 卫星影像作业流程及其技术指标 ................................................................... 13
  6.1 作业流程 .................................................................................................... 13
  6.2 技术指标 .................................................................................................... 14
  7 质量控制 ........................................................................................................... 19
  7.1 质量保证措施 ............................................................................................ 19
  7.2 过程质量控制 ............................................................................................ 20
  8 数据整理与汇交 ............................................................................................... 20
  8.1 分幅数据组织 ............................................................................................ 20
  8.2 航空影像空三加密成果整理 .................................................................... 22
  8.3 分景纠正卫星影像数据整理 .................................................................... 21
  8.4 成果汇交 .................................................................................................... 24

 • 下载数字正射影像生产技术规定
 • Tags:地理国情普查,数字正射影像生产技术规定  
  责任编辑:gissky
  关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 中国地图